Reset this page?

KEN / mi(ru) / mi(eru) / mi(seru)

see

Level 4
As seen in:
miru (hiragana) miru - to see
kengaku kengaku - inspection, observation
iken iken - opinion
Not to be confused with:
eye MOKU / me - eye