Reset this page?

SHI / SU / ko

child

Level 4
As seen in:
otokono (hiragana)ko otoko no ko - boy
onnano (hiragana)ko onna no ko - girl
Not to be confused with:
learning GAKU / mana(bu) - learning
character JI / aza - character